गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

व्यवहारमा परिवर्तन, कार्यसम्पादनमा सुधार

पृष्ठभूमि

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजिकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवम् शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । 

 • कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल

  माननीय मुख्यमन्त्री

  अध्यक्ष,

  प्रशिक्षण परिषद

 • ॠषि राम पाण्डे

  कार्यकारी निर्देशक

सूचना अधिकारी
 • बाबुराम न्यौपाने

  शाखा अधिकृत

  9856012032

  academy.gandaki@gmail.com

प्रशिक्षण आवश्यकताको पहिचान

प्रशिक्षण आवश्यकताको पहिचान, प्रशिक्षण सामग्री निर्माण र प्रशिक्षण संचालन

प्रशिक्षण कार्यक्रमको फलोअप

प्रशिक्षण कार्यक्रमको फलोअप, कार्यस्थलको सहयोग, अनुगमन र मूल्यांकन

अध्ययन अनुसन्धान,

अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, पैरवी र प्रकाशन

प्रमुख कार्यहरू

थप पढ्नुहोस्

क्षमता विकासमा हाम्रो याेगदान

१२१

जम्मा तालिम संख्या

४९२७

जम्मा प्रशिक्षार्थी

सेवाकालीन तालिम संख्या

११६

सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या

तालिम सामग्री निर्माण

सवाल केन्द्रित संवाद

अनुसन्धान

परामर्श सेवा

प्रायः सोधिने प्रश्नहरु

फेसबुक

सोधपुछको लागि

हाम्रा साझेदारहरू